Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.morandi-fashion.com

САЙТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ НА  „Моранди“ ЕООД

Сайтът www.morandi-fashion.com предлага възможност за закупуване на представените продукти,като те се доставят директно до клиента на посочения от него адрес или до поискан офис на куриерска компания.Всеки един потребител е обвързан от  правилата на настоящите общи условия за ползване от първоначалното влизане в сайта до напускането му.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящият документ съдържа ОБЩИ условия,съгласно които “Моранди“ ЕООД предоставя стоки на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.morandi-fashion.com. Тези условия обвързват всички потребители.С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителя/клиента се съгласява ,изцяло с приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.2 Идентифициране  на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия,така и за направената поръчка,се извършва чрез съхранение в лог-файлове на сървъра на www.morandi-fashion.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента,както и всяка друга информация.

1.3 След кликване на бутона „ПОРЪЧАЙ“,потребителят сае съгласява да закупи стоките,намиращи се в кошницата му.Това действие има правно обвързваща сила.Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаването на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.Потвърждението се получава по електронна поща или чрез телефонно обаждане.

1.4 „Моранди“ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставката на потвърдената поръчка в случай,че стоките не са достъпни.При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица „Моранди“ ЕООД уведомява потребителя/клиента  за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или от посочения телефонен номер.

1.5 Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършени в български левове с ДДС.